Microsoft Power BI un Mākslīgais intelekts

Mākslīga intelekta rīki un vizuālie elementi Power BI Desktop pārskatos un Power BI Service vidē.

Kursa mērķis: Iepazīstināt mācību dalībniekus ar Power BI Desktop & Service Mākslīgā intelekta iespējām:

 • kā izmantot MI Power Query logā, sagatavojot datus apstrādei;
 • kā izmantot vizuālus elementus, lai analizētu kategoriālā vai skaitliskā veidā datus ar MI palīdzību;
 • kā atrast un pielāgot atbildes uz iespējamiem jautājumiem Q&A;
 • kā gūt ieskatu datu kopā un ieteicamas diagrammas Power BI Service vidē.

Kursa ilgums – 4 akadēmiskās stundas

 

KURSA PROGRAMMA

Mākslīga intelekta elementi Power Query datu transformācijas logā:

 • Kolonnu formatēšana;
 • Kolonnu saplūdināšana vai sadalījums.

Mākslīga intelekta vizuālie elementi Power BI Desktop pārskatos:

 • Smart Narrative vizuāls vienam elementam;
 • Smart Narrative vizuāls ar iebūvētām vērtībām;
 • Smart Narrative vizuāls visai pārskata lapai;
 • Insights Fluctuation – kvantitatīvo rādītāju pieaugumu vai samazinājumu iemeslu meklēšana pārskata kolonnu diagrammās;
 • Insights Distribution – kategoriālo mainīgo izkliedes izpēte un salīdzinājums;
 • Q&A vizuāla – dabiskās valodas jautājumu – izmantošana datu kopai;
 • Key Influence vizuāls lai noskaidrotu ietekmējošo faktoru(-s) vai faktoru grupas;
 • Decompozition Tree visuāls automātiskai datu agregācijai;
 • Anomāliju meklēšana ar MI pārskata diagrammās.

Pārskata publicēšana Microsoft Fabric vidē un mākslīgais intelekts tajā:

 • Pārskata mobīla izkārtojuma automātiskā veidošana;
 • Q&A vizuāla ierobežojumi gala lietotājiem, apmācība, sinonīmu pievienošana un dzēšana;
 • Quich Insights – ātra iedziļināšana datu semantiskā modeļa un vizuālo elementu pievienošana pie Infopaneļa Dashboard.

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv