Microsoft Teams – efektīvai saziņas nodrošināšanai

Norise: tiešsaistē (Microsoft Teams platforma) vai klātienē

Nepieciešamais aprīkojums tiešsaistes mācībām:
Dalībnieka datoram vai viedierīcei ir jābūt aprīkotam ar austiņām, skandām vai iebūvētu skaļruni, mikrofona esamība ir vēlama, bet nav obligāta. Interneta pieslēgums.

Kursa ilgums – 4 akadēmiskās stundas tiešsaistē.

Kursa mērķis:
Iepazīstināt mācību dalībniekus ar programmas Microsoft Teams iespējām efektīvai saziņas nodrošināšanai, kas dod iespēju ērti sadarboties dažādām grupām – darbiniekiem un sadarbības partneriem.

Priekšnosacījumi:
Priekšzināšanas darbā ar datoru un kādu no Interneta pārlūkprogrammām.

KURSA PROGRAMMA

  • ­Microsoft Teams vides īss raksturojums, iestatījumi, statusa iestatījumi.
  • ­Galveno sadaļu apskats, aktivitāšu aplūkošana sadaļā Darbības; meklēšanas izmantošana.
  • Tērzēšanas un zvanu uzsākšanas sadaļas izmantošanas iespējas: sarunas viens pret viens, citu dalībnieku pievienošana zvanam.
  • ­Darba grupas sadaļas iespējas – grupu veidošana, failu uzglabāšanas un rediģēšanas iespējas, grupas sarunu plūsma, tūlītēji zvani.
  • Kalendāra sadaļas izmantošanas iespējas tiešsaistes sapulču plānošanai, sapulces iestatījumu maiņa.
  • Videokonferenču (tiešsaistes sapulču) rīkošana un vadīšana: sapulces ierakstīšana, dalībnieku skaņas atslēgšana, prezentēšanas tiesību piešķiršana vai atņemšana, ekrāna vai prezentācijas demonstrēšana.

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv