Minecraft Education Edition izmantošana dažādu mācību priekšmetu satura pilnveidei un tehnoloģiju integrēšanai mācību procesā

Kurss pedagogiem

Kursa mērķis:
Pilnveidot pedagogu kompetences izmantot Minecraft Education Edition spēļu platformu uz kompetencēm balstīta mācību procesa pilnveidei.

Norises vieta:
SIA “Datorzinību centrs” telpās – Lāčplēša ielā 41, 4. stāvā, Rīga

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

Kursa anotācija:
Minecraft Education Edition ir uz spēles balstīta mācību platforma jebkura mācību priekšmeta apguvei, piemērota kompetencēs balstīta izglītības satura sagatavošanai. Spēle, kurā ar piedāvātajiem virtuāliem rīkiem var veidot dažādu mācību priekšmetu vides, piemēram tādos priekšmetos kā matemātika, dabaszinības, ģeogrāfija, informātika, ķīmija u.c. Kurss tiek piedāvāts skolotāju grupām (līdz 12 dalībniekiem).

Plānotie rezultāti:
Mācību programmas ietvaros no iepriekš sagatavotiem mācību materiāliem pedagogi apgūs Minecraft Education Edition spēļu platformu izmatošanu kompetencēs balstīta mācību procesa pilnveidei. Spēs izveidot savam mācību priekšmetam un izglītības programmai atbilstošu saturu un mācību vidi Minecraft Education Edition spēļu platformā.

KURSA PROGRAMMA

  • Minecraft pamati un demo scenāriji – tehniskās prasības un spēles iespējas
  • Vairākspēlētāju spēles pārvaldīšana
  • Code Conection pārvaldīšana
  • Minecraft Education Edition kopienas iespējas skolotājiem.
  • Gatavo materiālu pielāgošana savām mācību stundām

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv