Moodle kursa veidošana un pārvaldība no A-Z

Mērķauditorija: dalībnieki ar pieredzi Moodle izmantošanā vai dalībnieki bez priekšzināšanām, bet ar vēlmi apgūt ne tikai pamata, bet arī padziļinātas funkcijas, pielāgot kursu savām vajadzībām, radīt interaktīvus kursus un veicināt studentu iesaisti.

Kursa mērķis:
Praktisku piemēru veidā, apgūt pamata un padziļinātās Moodle funkcijas un iespējas. Dažādu resursu izmantošanas iespējas, labā prakse. Iestatījumu pielāgošana konkrētās izglītības iestādes, pasniedzēja vajadzībām, detalizēta studentu un rezultātu pārvaldība, studentu iesaistes un interaktivitātes veicināšana, izmantojot tādas funkcijas kā vārdnīca, forums, dažādi H5P elementi, testa izveide un pielāgošana, u.t.t.
Kursa ietvaros ne vien tiek apgūta Moodle vide, bet arī piedāvātas konkrētas metodes, kā tajā darboties, kā veicināt studentu iesaisti, interaktivitāti, kā efektivizēt ikdienas darbu vērtējot, u.t.t.

Kursa apjoms: 24 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

1. diena

 • E-kursu uzbūves pamatprincipi un labā prakse. Piemēru aplūkošana;
 • Moodle vides raksturojums: navigācija, saturiskie bloki;
 • Infopanelis, sākuma logs, to pielāgošana;
 • Sava profila iestatījumi;
 • Jauna kursa izveide un kursa iestatījumi; kursa formāti.

2. diena

Satura veidošana kursā: Resursi.

 • Uzraksts – dažādu paskaidrojumu, informācijas, piemēram, apgūstamās tēmas vai kursa apguves prasības, izvietošanai;
  • teksta noformēšana un strukturēšana;
  • attēlu ievietošana uzrakstā;
  • video ievietošana;
  • hipersaites ievietošana;
  • video ierunāšana;
  • tabulas izveide;
  • HTML koda aplūkošana.
 • Fails – prezentāciju, PDF failu un citu failu pievienošana kursam;
 • Mape – vairāku lejupielādējamu failu, piemēram, uzdevumu krājuma, attēlu kolekcijas u. tml. ievietošana kursā;
 • Lapa – interaktīva satura ievietošana mācību kursā, piemēram, teksts, video, hipersaites, attēli;
 • Egrāmata – mācību resursa Lapa apkopojums, veidojot satura rādītāju un iespēju pārvietoties starp vairākām saistītām lapām;
 • Saite – hipersaites uz ārēju resursu ievietošana mācību kursā.

3. diena

 • Satura veidošana kursā: Aktivitāte Uzdevums:
  • vērtējumu skalas iestatījumi;
  • tiešsaistes, fails, bezsaistes aktivitātes;
  • uzdevums ar rubrikām;
  • uzdevumu pārskatīšana un vērtēšana;
  • atgriezeniskās saites sniegšana studentiem, PDF anotēšana;
 • H5P uzdevumi ar interaktīvu saturu.

4. diena

 • Pārbaudes vai pašpārbaudes testu veidošana:
  • testu veidošanas iespējas;
  • jautājumu bankas izveide;
  • jautājumu sakārtošana kategorijās;
  • jautājumu tipi, to iestatījumi;
  • testa izveide, testa iestatījumi: termiņš, laika ierobežošana u.c. parametri;
  • testu veidošana no jautājumu bankas;
  • testa rezultātu pārlūkošana.

5. diena

 • Studentu iesaistes aktivitātes:
  • studentu viedokļu noskaidrošana;
   • viena jautājuma balsojumu veidošana, to izmantošanas piemēri;
   • atsauksmes anketas veidošana;
   • iegūto datu apkopojuma aplūkošana un datu eksportēšana;
  • foruma izmantošana mācību procesā, tā iestatījumi;
  • Vārdnīcas rīka izmantošana studentu iesaistei kopīgas zināšanu bāzes veidošanā;
  • datu bāzes rīka izmantošana informācijas apkopošanai un strukturēšanai.

6. diena

 • Kursa dalībnieku pārvaldība:
  • izglītojamo pievienošana izveidotajam kursam;
  • izglītojamo vērtējumu aplūkošana;
  • vērtējumu pārskati;
  • kopējā grupas statistika;
  • katra kursanta statistika;
  • ziņu nosūtīšana dalībniekiem;
 • Kursa elementu dublēšana, importēšana;
 • Kursa elementu importēšana no cita kursa. 

 

Pieteikšanās: tālr. 28479079 vai e-pasts: kursi@dzc.lv