Studiju kursu izveide un pārvaldība ar Moodle – pamatkurss

Mērķauditorija: dalībnieki bez pieredzes vai ar nelielu pieredzi Moodle izmantošanā.

Kursa mērķis:
Praktisku piemēru veidā, iepazīties ar Moodle vides elementiem, kursa izveides un uzbūves pamatprincipiem. Izmēģināt veidot kursa saturu, papildinot to ar dažādiem satura veidošanas elementiem. Iepazīties ar iespēju un izmēģināt veidot zināšanu pārbaudes testus un pārskatīt izglītojamo iegūtos rezultātus.

Kursa ilgums: 12 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

1. diena

 • Moodle vides raksturojums: navigācija, saturiskie bloki.
 • Jauna kursa izveide un kursa iestatījumi.
 • Satura veidošana kursā:
  • Resursi:
   • uzraksti;
   • mācību materiālu (prezentāciju, JPG, PDF failu u.tml.) ievietošana;
   • video resursu pievienošana;
   • elektronisku grāmatu veidošana.

2. diena

 • Satura veidošana kursā:
  • Aktivitātes:
   • uzdevumi – tiešsaistes teksts, faila iesniegšana, bezsaistes aktivitāte;
   • izvēle (balsojums); 
   • aptaujas.
 • Kursa dalībnieku pārvaldība:
  • izglītojamo pievienošana izveidotajam kursam;
  • izglītojamo vērtējumu aplūkošana;
  • vērtējumu pārskati;
  • kopējā grupas statistika;
  • katra kursanta statistika.

3. diena

 • Pārbaudes vai pašpārbaudes testu veidošana:
  • jautājumu bankas veidošana;
  • testu veidošana no jautājumu bankas;
  • testu iestatījumi (piekļuves ierobežošana, laika ierobežošana, mēģinājumu skaita ierobežošana);
  • testa rezultātu pārlūkošana.

 

Pieteikšanās: tālr. 28479079 vai e-pasts: kursi@dzc.lv