Prezentācijas veidošana un vadība ar Microsoft PowerPoint

Kursa mērķis
Demonstrēt un praktisku piemēru veidā iepazīstināt kursa dalībniekus ar PowerPoint  iespējām efektīvas lietišķās prezentācijas izveidei.

Priekšnosacījumi
Priekšzināšanas darbā ar datoru un pamatzināšanas Microsoft Word, Excel.
Kursa norise – tiešsaiste vai klātiene

Kursa ilgums – 8 līdz 16 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

  Prezentācijas saturs/satura pārvaldība:

  • efektīvas prezentācijas pazīmes: piemērs (informācijas daudzums, ziņas sarežģītība, attēlu/teksta lietošana, ideja vai informācija);
  • prezentācijas plāns, sastāvdaļas, struktūra, plāna importēšana no teksta faila;
  • prezentācijas veidošana no satura veidnēm;
  • krāsu, attēlu un grafisko ilustrāciju izmantošana vēstījuma ilustrēšanai: asociāciju nozīme prezentēšanas procesā.

  Radošas un efektīvas prezentācijas slaidu noformējuma veidošana:

  • slaidu izkārtojumu Layout izmantošana, rediģēšana, atiestatīšana, dažādu dizainu un krāsu paletes izvēle;
  • darbs ar dizainiem, to pielāgošanas iespējas: dizainu lejupielādes no Office kataloga tiešsaistē, izveidoto dizainu saglabāšana atkārtotai lietošanai, dizaina pielāgošana;
  • darbs ar slaidu šabloniem Master Slide, slaidu šablonu izstrāde un pielāgošana;
  • krāsu paletes, fontu komplekta un fona pielāgošana;

  Prezentācijas satura papildinājums:

  • teksta un formu ātrās vizuālās noformēšanas iespējas – WordArt, Format Painter, Quick Syle;
  • objektu ievietošana un noformēšana: ilustrācijas, SmartArt grafika, formas, tabulas, diagrammas;

  Multimediju iespēju izmantošana:

  • audio un video failu ievietošana, apstrāde, apgriešana, noformēšana un atskaņošana;
  • objektu animācijas izveide, animāciju pielietošanas un pielāgošanas iespējas, animāciju kopētājs Animation Painter;
  • pielāgotas animācijas un trajektorijas izveidošana, slaida šablona animācija;
  • slaidu pārejas efektu Transition pielāgošana;
  • hipersaites veidošana prezentācijas ietvaros;
  • fotoalbuma prezentācijas veidošana; darbības ar prezentācijas sadaļām;

  Demonstrācijas, izdales materiālu un prezentēšanas veidi:

  • prezentācijas saglabāšanas formāti un multimediju fragmentu saspiešanas iespējas;
  • satura izdrukas varianti, elektronisko izdales materiālu Handouts veidošana;
  • video faila izveidošana no prezentācijas, video–ieraksts;
  • prezentācijas demonstrēšana un slaidrādes vadība.

   

  Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv