PVN deklarācija un grupēšanas iespējas sistēmā Jumis

Kursa laikā tiks sniegtas zināšanas par datorizētu pievienotās vērtības nodokļu (PVN) aprēķinu veikšanu un automatizētu PVN deklarācijas un to pielikumu aizpildīšanu, kā arī par PVN deklarācijas automatizētu iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS). 

Kursā tiks izskaidrotas iespējas grupēt darbības pēc dažādiem kritērijiem, izmantojot dimensijas, budžetus vai struktūrvienības atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.

Kursa mērķis:
Izprast un apgūt PVN nodokļu aprēķinu veikšanu un deklarācijas veidošanu elektroniski, iepazīties ar darbību grupēšanas iespējām un veidiem.

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

 • Elektroniskie risinājumi PVN deklarācijas sagatavošanai izmantojot grāmatvedības datorprogrammas
 • Elektroniski iesniedamo PVN deklarācijas failu sagatavošanas priekšnosacījumi
 • PVN nodokļa maksātāji un ar nodokli apliekamie darījumi
 • Pamata uzstādījumi grāmatvedības datorsistēmā
 • Kontu plāns un tā pielāgošana PVN uzskaitei
 • PVN likmes uzstādīšana un papildināšana
 • Reversā PVN atspoguļošana
 • PVN deklarācijas un to pielikumu specifikācijas sagatavošana
 • PVN nodokļu aprēķina veikšana
 • PVN deklarācijas pielikumu aprēķina veikšana
 • Papildu grupēšanas kritēriju definēšana un atskaišu iegūšana, izmantojot dimensijas, budžetus un struktūrvienības

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv