Zināšanu pārbaudes testu veidošana ar Moodle

Mērķauditorija: dalībnieki ar pieredzi Moodle izmantošanā, kuri vēlas veicināt studentu iesaisti un pašpārbaudi.

Kursa mērķis: praktisku piemēru veidā, iepazīstināt dalībniekus ar Moodle vidē iebūvēto zināšanu pārbaudes testu veidošanas iespējām
Nodarbībā dalībnieki iepazīsies ar jautājumu bankas veidošanu, rediģēšanu un izmantošanu, dažādu tipu jautājumu veidošanu un labās prakses piemēriem, zināšanu pārbaudes testu veidošanu un izglītojamo iegūto rezultātu pārskatīšanu.

Kursa apjoms: 4 akadēmiskās stundas.

KURSA PROGRAMMA

Pārbaudes vai pašpārbaudes testu veidošana:  

  • testu veidošanas iespējas; 
  • jautājumu bankas izveide; 
  • jautājumu sakārtošana kategorijās; 
  • jautājumu tipi, to iestatījumi; 
  • testa izveide, testa iestatījumi: termiņš, laika ierobežošana u.c. parametri; 
  • testu veidošana no jautājumu bankas; 
  • testa rezultātu pārlūkošana.

 

 

Pieteikšanās: tālr. 28479079 vai e-pasts: kursi@dzc.lv