Tiešsaistes rīki mūsdienīgu prezentāciju veidošanai (Sway, Prezi.com, Infogram)

Kursā ir ietvertas tēmas par tiešsaistes rīkiem uzņēmuma vizuālo materiālu veidošanai un kopīgošanai, to iespējām. Kursa programmā ietverta tādu bezmaksas rīku apguve kā Sway, Prezi un Infogram​ apguve, kas ļautu uzņēmumam veidot daudzpusīgu vizuālo materiālu savu produktu un pakalpojumu popularizēšanai un reklamēšanai gan klātienes prezentācijās, gan sociālajos medijos.

Kursa mērķis Uzlabot dalībnieku zināšanas par tiešsaistes prezentāciju iespējām uzņēmuma vai iestādes vizuālo materiālu veidošanai un kopīgošanai.

Mērķauditorija: Darbinieki, kuru ikdienas darbs saistīts ar informācijas vizualizēšanu, prezentāciju veidošanu, sabiedrības informēšanu par dažādiem jautājumiem.

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

Interaktīvo prezentāciju veidošana ar Sway:

 • Sway atšķirības no PowerPoint prezentācijām
 • Satura veidošana
 • Attēlu galeriju veidošana, to veidi
 • Iegulto elementu ievietošana (piemēram, Google karte)
 • Prezentācijas kopīgošana

Vizuālu materiālu veidošana ar Prezi.com:

 • Jaunas prezentācijas veidošana no šablona;
 • Teksta ievade, noformēšana;
 • Attēlu, simbolu un formu ievietošana prezentācijā;
 • Jaunu slaidu veidošana vai dzēšana;
 • Prezentācijas demonstrēšana, pielāgošana;
 • Prezentācijas kopīgošana.

Interaktīvas infografikas veidošana ar Infogram:

 • Tekstuāla satura pievienošana;
 • Attēlu un video pievienošana;
 • Diagrammu veidošana un rediģēšana;
 • Citas informācijas ievietošana.

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv