Video kursi

sniedz iespēju apgūt Microsoft Office programmas sev ērtā laikā un vietā, nodrošinot kvalitatīvu zināšanu apguvi sev piemērotā tempā.

Konkrētās sadaļas pievienotie dokumenti lejuplāde