Projekts „Latvijas IT uzņēmumu attīstība ārvalstu tirgos”

SIA “Datorzinību centrs” sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas IT uzņēmumu attīstība ārvalstu tirgos”, kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs.

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros.

Projekta identifikācijas numurs: ĀTA/2.3.1.1.1/11/34/045.
Ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma numurs: L-ĀTA-12-0907.