Projekts “Digitālie risinājumi kā atbalsts pasniedzējiem un mācību vadītājiem”

SIA “Datorzinību centrs” ir iesaistījies ERASMUS PLUS projekta “Digitālie risinājumi kā atbalsts pasniedzējiem un mācību vadītājiem” realizācijā. Projekts vērsts uz pieaugušo izglītotāju kompetenču pilnveidi digitālajā jomā. Tiks izstrādāta mācību metodika, e-mācības, veikta metodikas pilotēšana 3 mācību moduļos – Kiberdrošība un digitalizācija, Tīmekļa semināri un citi saziņas rīki, Dokumentu un failu koplietošanas rīki.


Projekta vadošais partneris ir Valsts administrācijas skola, bet sadarbības partneri – “Tehnoloģiju institūts sievietēm – Frauencomputerschule (ItF e.V.) Kassel” (Vācija) un “Tartu VEC – Tartu Kutsehariduskeskus” (Igaunija).

Projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības projekta “DIGISOL – Digitālie risinājumi kā atbalsts pasniedzējiem un mācību vadītājiem” ietvaros, vienošanās Nr.2019-1-LV01-KA202-060434.

28.-29. janvārī Valsts administrācijas skolā notika pirmā projekta partneru transnacionālā tikšanās.