Projekts “Health Information Systems training and certification implementation for higher education (HIS4HE)”

Kopš 2016. gada oktobra SIA “Datorzinību centrs” kā partneris piedalās starptautiskā projektā Health Information Systems training and certification implementation for higher education (HIS4HE) – veselības informācijas sistēmu mācību un sertifikācijas ieviešana augstākajā izglītībā.

Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest jaunu veselības informācijas sistēmu mācību programmu, moduļus, mācību materiālus un starptautiski atzītu sertifikācijas sistēmu mācību zināšanu novērtējumam Latvijā un Lietuvā.

Projektā paredzamie rezultāti:

  • veselības informācijas sistēmu augstākās izglītības mācību programma, kas piemērota arī profesionālās izglītības mācību iestādēm;
  • Eiropā vispāratzīts ECDL Veselības prasmju un zināšanu standarts, kura pamatā ir veselības informācijas sistēmas programmas saturs un nepieciešamo zināšanu līmenis;
  • e-mācību kurss, kas aptver visus ECDL Veselības informācijas sistēmu mācību moduļus.

Projekta partneri: SIA Datorzinību centrs (Latvija), Dienstleistungsgesellschaft für Informatik mbH (Vācija), Kauno technologijos universitetas (Lietuva), Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (Latvija), Informacinių technologijų institutas (Lietuva).

Projekta norises laiks ir no 2016. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 30. septembrim.

Projekts Nr. 2016-1-LT01-KA203-023177 “Health Information Systems training and certification implementation for higher education” (HIS4HE) tiek īstenots Eiropas Komisijas Erasmus + programmas ietvaros.


Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.