HIS4HE Projekta rezultāti

Īstenojot projektu HIS4HE, tikušas identificētas veselības nozares IKT vajadzības un tendences, izstrādāts un ieviests VeIS mācību modulis un e-mācību un tiešsaistes zināšanu novērtēšanas rīks, ietverot mācību programmas mērķus.

Mācību materiāli ietver IKT drošības un pacientu datu konfidencialitātes galvenos principus, informāciju par VeIS struktūru un galvenajām funkcijām, kā arī drošu piekļuvi pacientu ierakstiem.

Visi mācību līdzekļi tikuši ieviesti Latvijas un Lietuvas partneru pasākumos un piedāvāti valsts augstākās un profesionālās izglītības iestādēm, ka arī citu Eiropas valstu pedagogiem.


Projekta intelektuālie rezultāti:


O4 – Tiešsaistes kurss (ENG, LAT)
O5 – ECDL testi (ENG, LAT)Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.