Projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006) rezultāti

2023. gada 31. decembrī noslēgsies projekts “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006).

 

Īstenojot projektu izstrādāti 40 vertikālā un horizontālā līmeņa studiju kursi digitālo prasmju pilnveidei vismaz piektajā līmenī Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvarā noteiktajām kompetencēm – drošība, digitālā satura veidošana, komunikācija un sadarbība, informācijas un datu lietpratība vai problēmu risināšana, kā arī nodrošināta šo studiju kursu aprobācija 5 augstskolās – Latvijas Universitātē, Vidzemes Augstskolā, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  universitātē, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā “RISEBA” un Transporta un sakaru institūtā. Latvijas Universitāte izstrādāja 7, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā “RISEBA” 17, SIA “Baltijas Datoru akadēmija” 8, SIA “Datorzinību centrs” 7 un Vidzemes Augstskola 1 studiju kursu.

Veidojot horizontālo un vertikālo studiju kursu saturu, patstāvīgos darbus un mājas darbus, izmantoti Microsoft Learn platformas digitālo laboratoriju GitHub principi. Mācību materiālos iestrādāts automatizācijas princips, lai tie darbotos bez pasniedzēja iesaistes un studentiem būtu iespējams sniegt atgriezenisko saiti par viņu sniegumu automātiski.

Latvijas Universitātes izstrādātājā kursā “Civilā aizsardzība” kā digitālās laboratorijas integrētas 4 SIA “Datorzinību centrs” izstrādātās Minecraft spēles, kas ļauj studentiem interaktīvā veidā pārbaudīt kursā apgūtās teorētiskās zināšanas. Kursa vajadzībām SIA “Tilde” izstrādāja arī virtuālo asistentu, kas studentiem sniedz atbalstu kursa satura apguvē, savukārt pasniedzējiem ļauj labāk apzināt studentu ieguldījumu kursa apguvē un attiecīgi sniedz atbalstu arī studentu novērtēšanā. Spēļošanas elementi integrēti arī Vidzemes Augstskolas izstrādātajā kursā “Kiberdrošība”, kurā iekļauta virtuālās realitātes laboratorija.

Projektā gaitā SIA “Tilde” izstrādāja un projektā iesaistīto augstskolu rīcībā nodeva arī mākslīgā intelekta iespējotu neironu mašīntulkošanas tehnoloģiju, kas īpaši pielāgota augstskolu e-studiju videi, tādējādi studiju procesā ļaujot izmantot dažādu trešo pušu veidotu digitālu mācību saturu, t.sk. specializētus kursus no dažādām mācību mākoņplatformām un zināšanu bāzēm, lai ar tiem papildinātu pašu veidotus kursus un studiju programmas.

 

Projekta laikā projektā iesaistītajās augstskolās ieviesta arī Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” izstrādāta personalizētas mācīšanās un digitālo prasmju identificēšanas platforma ar integrētu Motival tehnoloģiju. Platforma projektā iesaistītajām augstskolām sniedz iespēju piedāvāt studējošajiem piemērotākos no projektā izstrādātajiem digitālo prasmju kursiem. Ar platformas palīdzību iespējams arī identificēt pagaidām nenosegtās mācību vajadzības, lai izstrādātu kursus nākotnē.

 

Latvijas Universitāte, sadarbojoties ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  universitāti, Vidzemes Augstskolu, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA”, Transporta un sakaru institūtu un trim nozares partneriem – SIA “Tilde”,  SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs”, no 01.11.2022. līdz 31.12.2023. īsteno projektu “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006). Projekta mērķis ir sagatavot digitālos studiju kursu materiālus, lai veicinātu studentu digitālo prasmju attīstību.

Projektu līdzfinansē REACT-EU  finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai    

Projekta partneri: 

Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vidzemes Augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” un A/S “Transporta un sakaru institūts”, SIA “Tilde”, SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs”.

Projekta partneri:

Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vidzemes augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” un A/S “Transporta sakaru institūts”, SIA “Tilde”, SIA “Baltijas datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs”.

Eiropas Sociālā fonda projektam “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (projekta līguma numurs 8.2.3.0/22/A/006) piesaistīts REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Projekta īstenošana uzsākta 2022. gada 1. novembrī un tā īstenošana noslēgsies 2023. gada 31. decembrī.

 


Informācija atjaunota: 2023. gada decembrī