Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” 2023. gadā uzsāktie pētniecības projekti

2023. gada 5. oktobrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra apstiprināja IT kompetences centra projektā „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008) iesniegtos 9 nozares un starpnozaru pētniecības projektus, no kuriem 7 pētniecības projekti tiek īstenoti zinātniskajā virzienā “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, savukārt 2 pētniecības projekti zinātniskajā virzienā “Dabīgās valodas tehnoloģijas”.

Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas

Pētniecības projekts Nr. 1.1 “Komplicētiem ražošanas procesiem piemērota apstrādē esošo krājuma vienību izsekošanas un izvietojuma optimizācijas risinājuma izstrāde ražotnes efektivitātes paaugstināšanai (WITPO)”

Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt komplicētiem ražošanas procesiem piemērotu ražošanas procesā esošo krājuma vienību izsekošanas un izvietojuma optimizācijas risinājumu atvērtā pirmkoda, horizontāli mērogojamas un kombinētā vidē bāzētas platformas veidā, kas, izmantojot pielāgotus IoT risinājumus, kā arī datus no lokālajām sistēmām, nodrošinās ražošanas procesā esošo krājumu kustības procesa digitālās replikas izveidi, kas kopā ar izstrādātajiem optimizācijas modeļiem sniegs datos balstītas rekomendācijas krājuma vienību optimālākajai izvietošanai un atrašanai, tādā veidā uzlabojot krājumu vadības procesu un paaugstinot darba ražīgumu.

Pētniecības projekta īstenotājs: SIA “DATI Group” sadarbībā ar SIA “WILL sensors” un atbalstītāju SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA”

Pētniecības projekts Nr. 1.2 “Multikontekstuāli datu analītikas risinājumi namu apsaimniekošanas jomai”

Pētniecības projekta mērķis ir izveidot modeli un tā prototipu datu analītikas risinājumiem, kas tiek iegūti, izmantojot dažādus kontekstus, un ļauj novērtēt situāciju no vairākām perspektīvām un tādējādi veicina informētu lēmumu pieņemšanu namu apsaimniekošanas jomā.

Pētniecības projekta īstenotājs: SIA “Lursoft IT” sadarbībā ar SIA “HAGBERG”

Pētniecības projekts Nr. 1.4 “Lielo datu vadīta biroja ēkām pielāgota elektroenerģijas resursu pārvaldības un balansēšanas risinājuma izstrāde atjaunojamo resursu izmantošanas maksimizēšanai un izmaksu ziņā optimāla patēriņa nodrošināšanai”

Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt uz biroja ēkām attiecināmu elektroenerģijas resursu pārvaldības un balansēšanas risinājumu atvērtas, lielo datu vadītas un kombinētā edge-cloud vidē bāzētas platformas veidā, kas būtu savietojama ar ēkas lokālajām sistēmām un ārējiem datu avotiem un spētu nodrošināt lielajos datos balstītu prognozi elektroenerģijas patēriņam un atjaunojamo energoresursu pieejamībai, kā arī nodrošināt patēriņa optimālu adaptēšanu aktuālajai biržas cenai, tādā veidā maksimizējot atjaunīgo resursu izmantošanu un minimizējot elektroenerģijas izmaksas ar optimālu elektroenerģijas balansēšanu.

Pētniecības projekta īstenotājs: SIA “Tet” sadarbībā ar AS “Idea Bits Latvia” un atbalstītāju SIA “Electrify”

Pētniecības projekts Nr. 1.6 “Informācijas sistēmu lietotāju līdzīgas uzvedības analīzes un automātiskas grupēšanas metodes izveide, izmantojot AI/ML pieeju”

Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt lietotāju uzvedības modeļu analīzē sakņotu metodi IT sistēmu lietotāju automātiskai apvienošanai grupās turpmākai lietotāju uzvedības anomāliju identificēšanai, izmantojot AI/ML algoritmus.

Pētniecības projekta īstenotājs: SIA “ABC software”

Pētniecības projekts Nr. 1.7 “Ar poligoniem aprakstītu grafisku objektu kvalitātes pārbaudes tehnoloģija”

Pētniecības projekta mērķis ir automatizēti risināt ar poligoniem aprakstītu grafisko objektu semantiskās un sintaktiskās kvalitātes pārbaudes uzdevumu. Tas ietver jaunu algoritmu un funkciju izstrādi un implementāciju tehnoloģijas prototipa veidā. Analogas sistēmas šobrīd pasaulē mums nav pieejamas.

Pētniecības projekta īstenotājs: SIA “DIVI grupa” sadarbībā ar Latvijas Universitāti

Pētniecības projekts Nr. 1.8 “Inovatīvs dronu lietojums dārzkopībā”

Pētniecības projekta mērķis ir identificēt un prototipa veidā realizēt dažādus dronu pielietošanas veidus dārzkopībā. Pētījuma ietvaros tiks noskaidrots, kādas dārzkopībai svarīgas funkcijas iespējams realizēt/ atvieglot, lietojot dronus, un tiks izveidots attiecīgās funkcijas atbalstošs prototips.

Pētniecības projekta īstenotājs: SIA “DIVI grupa” sadarbībā ar Latvijas Universitāti

Pētniecības projekts Nr. 1.9 “Procesizraces metodēs balstīts lietvedības dokumentu apstrādes darbplūsmu analīzes modelis”

Pētniecības projekta mērķis ir izveidot procesizraces metodēs balstītu lietvedības dokumentu apstrādes darbplūsmu analīzes modeli.

Pētniecības projekta īstenotājs: AS “RIX Technologies”

Dabīgās valodas tehnoloģijas

Pētniecības projekts Nr. 2.1 “Heterogēnu informācijas objektu kontekstualizācijas lietojums viedas personalizētas digitālās darbavietas izstrādei”

Pētniecības projekta mērķis ir veicināt uzņēmumu procesu digitalizāciju, būtiski samazinot informācijas apriti un uzkrāšanu papīra formā.

Pētniecības projekta īstenotājs: SIA “Datorzinību centrs” sadarbībā ar atbalstītāju LATRAPS, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību

Pētniecības projekts Nr. 2.2 “Mākslīgais intelekts reālā laika subtitrēšanai un dublēšanai tiešraidēm”

Pētniecības projekta mērķis ir veikt mākslīgā intelekta tehnoloģiju izpēti, pielāgošanu un integrēšanu, lai izveidotu reāllaika subtitrēšanas, automatizētas tulkošanas un runas dublēšanas mākoņpakalpojuma prototipu audiovizuālā satura tiešraidēm latviešu valodā.

Pētniecības projekta īstenotājs: SIA “Tilde” sadarbībā ar atbalstītājiem VIDZEMES TELEVĪZIJA, SIA “All Media Latvia” un SIA “4.vara”

Projektu līdzfinansē Atveseļošanas fonds  Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” ietvaros.