Microsoft skolu un skolotāju pilnveides programmas

 

Aicinām izglītības vadītājus, priekšmetu un interešu izglītības skolotājus pieteikties Microsoft skolu un skolotāju pilnveides programmām.

Microsoft programmas paredzētas ikvienam izglītībā strādājošajam entuziastam, kam patiesi rūp izglītības kvalitāte un vēlas to pilnveidot savā skolā, kurš ikdienā izmanto tehnoloģijas, interesējas par inovācijām, ir gatavs mācīties un vēlas pilnveidot mācību procesu, lai ikviens skolēns sasniegtu savu potenciālu.

Microsoft Showcase skolas un MIE eksperti apvienojas, lai, balstoties uz datiem un izmantojot tehnoloģijas, risinātu izaicinājumus skolās, dalītos pieredzē un izmēģinātu jaunus risinājumus, sadarbojoties ar skolām visā pasaulē. Microsoft sniedz atbalstu ar idejām, resursiem, dodot iespēju savu vīziju pārvērst realitātē. Iespēja sadarboties ar līdzīgi domājošiem skolu vadītājiem, lai veiktu pārmaiņas savā izglītības iestādē.

Microsoft Showcase Schools programma 

Microsoft Showcase skolas ir tehnoloģiski progresīvu skolu kopiena, kurā apvienojas skolas no visas pasaules. Tās ir tehnoloģiju un inovāciju ziņā līderu skolas, kurām ir skaidra attīstības vīzija un liekot uzsvaru uz pārdomātu tehnoloģiju izmantošanu rada iekļaujošu, aizraujošu, radoši inovatīvu mācību vidi, kurā skolēni tiek virzīti uz sasniegumiem.  

Dalība programmas kopienā sniedz papildu iespējas skolai kļūt par inovāciju līderi, mācīties no citām iestādēm, kas saskaras ar līdzīgiem skolu transformācijas izaicinājumiem, un saņemt piekļuvi daudziem noderīgiem resursiem, izaugsmes programmām skolas vadībai, skolotājiem un skolēniem. 

Skolu tehnoloģiskās izaugsmes pamatā tiek izmantots Microsoft digitālās transformācijas ietvars, caur ko vienoti un ērti nomērīt tādus elementus kā mācīšana un mācīšanās, skolēnu un skolas pieredze, vieda vide, skolvadība un līderība. 

Vairāk par programmu: Microsoft Showcase Schools: Digital Schools | Microsoft Education 
Pieteikšanās un kritēriji: Microsoft Educator Communities FY23 – Home – (eventcore.com) 

 

Microsoft inovatīvo ekspertu kopiena (MIE- Microsoft Innovative Eksperts)  

Vai esat pedagogs (priekšmeta vai interešu izglītības skolotājs, klases audzinātājs, skolas vadītājs, skolotāja palīgs, mācību programmas speciālists vai ikviens, kas savā amatā ietekmē mācīšanu un mācīšanos) un cenšaties atrast jaunus veidus, kā iesaistīt savus skolēnus?

Ja Jūsos ir vēlme sazināties ar globālu, profesionālu mācīšanās kopienu, kurā ir tādi paši pedagogi kā Jūs, kuri pastāvīgi pilnveido mācību vidi, sasniegumus un skolēnu pašsajūtu, tad Microsoft Inovative Educators (MIE) kopiena ir tieši Jums.

Microsoft aicina skolotājus, kuri ir izglītības entuziasti ar inovatīvām idejām, kuri ikdienā pilnveido savas mācīšanas stratēģijas, ievieš dažādus projektus un vēlas ar tiem dalīties ar citiem skolotājiem pieteikties MIE programmai.

Vairāk informācijas par programmu: Microsoft Innovative Educator Expert | Microsoft Learn

Skolotāju nepieciešamie izglītošanās posmi:

  1.  

Dalība Microsoft Inovative Educator programmā sniedz iespēju mācīties no citiem entuziastiskiem, inovatīviem skolotājiem, saņemt piekļuvi daudziem noderīgiem resursiem, izaugsmes programmām, pirmajam uzzināt par jauniem tehnoloģiju risinājumiem un izglītības rīkiem, izmēģināt tos, nodot šīs zināšanas tālāk saviem kolēģiem skolā un ieviest jaunas metodes klasē, lai spētu iesaistīt ikvienu skolēnu atbilstoši katra vajadzībām.

 

Microsoft misija ir ikvienam skolēnam sniegt iespēju sasniegt vairāk, balstoties uz principu, ka cilvēku potenciāls paaugstinās un ir iespēja paveikt ievērojamas lietas ar tehnoloģiju klātesamību.