Dokumentu un projektu vadības sistēma

Dokumentu un projektu vadības sistēma ir risinājums, kas veidots uz Office 365 tehnoloģiju bāzes un ir piemērots jebkuram uzņēmumam, kas vēlas uzlabot savus biznesa procesus, sakārtojot lietvedības dokumentu un informācijas plūsmas.

Dokumentu  un projektu vadības sistēma nodrošina:

 • operatīvāku informācijas un dokumentu apriti;
 • efektīvāku darbu monitoringu un kontroles mehānismu;
 • laika ekonomiju informācijas un dokumentu meklēšanai.

Risinājuma bāzes komplektācija

Dokumentu vadības risinājums

 • Dokumentu bibliotēkas
 • Automātiskā dokumentu numerācija
 • Dažādu dokumentu veidu sagataves
 • Dokumentu un uzdevumu pārvaldība (darbplūsmas)
 • Lietotāja palīgs

Projektu vadības risinājums

 • Jaunumu modulis
 • Pielāgojama dokumentu kopdarbības krātuve
 • Projekta nodevumu plāna kalendārs
 • Projekta sapulču kalendārs
 • Uzdevumu modulis dažādu projekta darbu sadalei un to izpildes kontrolei
 • Diskusiju modulis