Valsts nozīmes IS

Uz Microsoft Sharepoint tehnoloģiju bāzes veidoti produkti kā tālmācības, tā arī tradicionālo grupu klātienes apmācību plānošanai, veikšanai un zināšanu novērtēšanai.