Projekts „Latvijas IT uzņēmumu nākotnes iespējas eksporta tirgos”

SIA Datorzinību Centrs sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu Latvijas IT uzņēmumu nākotnes iespējas eksporta tirgos”, kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs.

Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/11/28/020.

Ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-11-0714.