Kā skolai gudri digitalizēt procesus un strādāt attālināti: pieredzes stāsts

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, ir skaidrs, ka tas nebūs vieglāks kā iepriekšējais. 2019./2020. mācību gads bija liels pārbaudījums skolām, skolotājiem, skolēniem un arī vecākiem. COVID-19 dēļ visa mācību vide un procesi bija jāpārceļ uz tiešsaisti, un tam  daļa izglītības iestāžu nebija gatavi. Šoreiz stāsts būs par Talsu 2. vidusskolu, kuras darbinieki saprata, ka klātienes mācības vairs nebūs iespējamas un nāksies strādāt tiešsaistē. Taču viņi nebūt no tā nenobijās. 

Jau vairākus gadus Talsu 2. vidusskolas vadība, skolotāji un skolēni savā darba un mācību ikdienā izmanto Office 365 programmas. Šī platforma sevī ietver arī komunikācijas un mācību nodrošināšanas rīku Microsoft Teams, kas skolām ir pieejams bez maksas. Ar Microsoft Teams ir iespējams organizēt attālināto mācību procesu, kā arī klātienes mācību procesu padarīt efektīvāku un produktīvāku. Office 365 programmas ir palīdzējušas gan organizēt, gan arī plānot mācību procesu, kā arī dažas no tām tiek mācītas skolēniem. Taču līdz ārkārtas stāvokļa sākumam Microsoft Teams ikdienā netika plaši izmantota. Testējot un piedaloties dažādās aktivitātēs, Talsu 2. vidusskolas vadība saprata programmas sniegtās iespējas un priekšrocības un lēma turpmāk attālināto mācību nodrošināšanai izmantot Microsoft Teams
Turpmāko nedēļu laikā Talsu 2. vidusskola turpināja ciešu sadarbību ar SIA “Datorzinību centrs”, lai visiem skolas 5.-12. klašu skolēniem izveidotu Office 365 kontus. Tālāk jau par tiem tika informēti kā skolēni, tā arī vecāki, E-klasē saņemot īsu lietošanas pamācību. Pēc tam sākās sagatavošanās darbi skolotājiem, lai varētu pilnībā izmantot Microsoft Teams sniegtās iespējas un nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu. Tika veikti testa video zvani, iekšējās konsultācijas un darba plānošanas darbi programmas vidē, lai skolotāji varētu izmēģināt Teams sniegtās iespējas. Tad bija klāt lielā diena, kad aizritēja pirmā Teams sapulce, kurā piedalījās visi Talsu 2. vidusskolas skolotāji, pārliecinoties, ka ar brīvlaika nedēļu ir bijis pietiekami, lai patstāvīgi apgūtu programmas sniegtās iespējas. Daļa skolotāji vēlējās izglītoties vēl vairāk un apmeklēja  SIA “Datorzinību centrs” organizētās tiešsaistes mācības par Microsoft Teams iespējām un priekšrocībām mācību procesa organizēšanā un nodrošināšanā. 

Turpmāk Talsu 2. vidusskolas attālinātās mācības Teams vidē noritēja raiti. Tika organizētas gan kopīgas mācīšanās nodarbības Microsoft Teams vidē, gan arī individuālās konsultācijas. Jaunāko klašu skolēniem bija patiess prieks socializēties virtuālajā vidē un redzēt klases biedrus vismaz savos datoru ekrānos un aprunāties par to, kā iet. Protams, sākumskolas skolēniem arī tika organizētas kopīgas attālinātās mācības skolotāja vadībā, piemēram, lasīšanaJa kāds bērns netika līdzi mācību vielai, tad skolotājam bija iespēja noorganizēt konsultāciju un izskaidrot līdz galam nesaprastās lietas. Vecāko klašu skolēni novērtēja Microsoft Teams sniegto iespēju veidot mācību grupas, kurās varēja attālināti mācīties skolotāja pavadībā, apmainīties ar failiem un ziņām mācību nolūkos, kā arī socializēties ar saviem klases biedriem un skolotājiem. Savstarpējā komunikācija bija ļoti nozīmīgs elements šajā sarežģītajā laikā, jo tas ļāva apmainīties ar emocijām un pieredzēto pandēmijas laikā. Skolēniem ļoti noderīgi bija arī mācību stundu ieraksti Teams vidē. Tie palīdzēja labāk apgūt vielu, noskatoties atkārtoti ierakstuPriecīgi par attālināto mācību procesu ar Microsoft Teams bija arī vecāki, jo noslēdzošajā mācību gada posmā tika aizvadītas arī vecāku sapulces caur Microsoft Teams. Vecākiem bija iespēja uzdot aktuālos jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Skolas vadība atzīst, ka tas ir visērtākais veids, kā attālināti apmainīties ar informāciju starp vecākiem un skolu. Talsu 2. vidusskola ir lielisks piemērs tam, ka klātienes sadarbību ir iespējams ļoti veiksmīgi izpildīt arī attālināti, iekļaujot arī socializāciju, kas ir ļoti svarīga bērniem. 

Klāt jau arī bija mācību gada noslēgums, ko visvairāk gaidīja tieši 12. klašu skolēni. Situācija bija jau nedaudz uzlabojusies, taču publiskie pasākumi aizvien nevarēja notikt, tai skaitā Pēdējais zvans. Šajā zīmīgajā dienā Talsu 2. vidusskolas skolēni un skolotāji satikās tiešsaistē Microsoft Teams vidē. Jauniešu un kolēģu iedvesmota, skolas vadība sarīkoja neaizmirstamu pasākumu 12. klases beidzējiem. Visi bija pārsteigti, ka arī neklātienē ir iespējams radīt svētku sajūtu un aizvadīt emocijām pilnu un krāšņu Pēdējo zvanu ar uzrunām un apsveikumiem. Protams, ka nekas nespēj aizstāt apsveikumus un apskāvienus klātienē ar saviem klasesbiedriem, taču šis bija ļoti veiksmīgs risinājums, kas visiem paliks atmiņā. Tas pierāda, ka ar pareizajiem rīkiem un zināšanām ir iespējams pielāgoties jebkurai situācijai. 

Talsu 2.vidusskolas kolektīvam šī pieredze ir iemācījusi uzdrīkstēties un pieņemt izaicinājumu, lai kopīgiem spēkiem nepārstātu attīstīties un sasniegt jaunus mērķus. Tāpat ir svarīgi neapjukt un pieņemt lēmumu, kas var būt izšķirošs, ņemot vērā, ka IT rīku, ko var izmantot izglītībā, ir daudz. Šajā gadījumā Office 365, precīzāk, Teams, atbilst visām skolas prasībām un vajadzībām kā vispusīgs rīks, kas sevī integrē arī citas programmas un strukturē mācību procesu arī attālināti. Svarīgi ir rīkoties un neapstāties pie pirmajām grūtībām. Ir jāizvirza mērķis, ko vēlas sasniegt, un pēc tam ir jāizveido rīcības scenārijs, par kura izpildi un virzību ir jābūt atbildīgam vadītājam un aktīvistam.  

Talsu 2.vidusskolas informātikas skolotāja un direktora vietniece izglītības jomā Liene Katlapa pēc šīs pieredzes secinājusi, ka: Ļoti svarīgs šajā situācijā ir atbalsts dažādos līmeņos – gan no citiem skolotājiem un skolas vadības komandas, gan arī no profesionāļiem, lai rastu atbildes uz jautājumiem un kliedētu šaubas, kas varētu traucēt mērķu sasniegšanai. Ārkārtas situācijā Latvijā atbalstu vajadzēja ne tikai mums skolām, bet arī uzņēmumiem. “Datorzinību centrs” atrada laiku ikvienam, bija vienmēr pieejami, iedziļinājās mūsu vajadzībās un sniedza atbalstu, kas bija ļoti nepieciešams. Par to saku milzīgu paldies! Pēc pieredzes varam teikt, ka Microsoft Teams ir lielisks palīgs attālināto mācību nodrošināšanā un to var pielāgot dažādiem mācību procesiem. Noteikti ieteiktu arī citām skolām izmēģināt Microsoft Teams, kā pa tiešām noderīgu mācību procesu organizēšanas rīku!” 

Mēs piedāvājam arī Jūsu skolai ieviest Office 365, tai skaitā arī Microsoft TeamsSavukārt, mūsu Mācību centrā ir iespējams apgūt šo un citu programmu lietošanu pie sertificētiem pasniedzējiem. Nāciet un apgūstiet, kā mācību procesus padarīt efektīvākus un palielināt skolēnu iesaisti! Vairāk informācijas šeit.