Tehnoloģiju iesaiste un COVID-19 pandēmija – darba vides pārmaiņu katalizators

Globālā līmenī tiek veikti pētījumu par darba telpas un procesu pārmaiņām šobrīd notiekošās ceturtās industriālas revolūcijas iespaidā, kas ietekmē arī pieprasīto darba vietu klāstu, un prasmes, kuras tām atbilst.[1] Pētījumi jau vairākus gadus apraksta kā darba vidē tiek ieviestas un integrētas modernās tehnoloģijas, digitālajā vidē automatizējot dažādus darbības procesus, kas aizstāj, izmaina vai atvieglo cilvēka darbu. Turpinot darba vietas pārmaiņu tendences, starp aktuālajam tehnoloģijām turpina būt mākoņskaitļošana, lielie dati un e-komercija. Šīm tendencēm pievienojas arī datu šifrēšana, necilvēkveidīgie roboti un mākslīgais intelekts.

Tehnoloģiju iesaiste darba vidū lielākoties neaizvieto darba pozīcijas pilnā mērā, bet pārņem rutīnas darbus, sniedzot iespēju cilvēkiem pievērst vairāk uzmanības sarežģītākiem darbiem, paaugstinot kopējo uzņēmuma produktivitāti. Tomēr, pētījumi norāda, ka vairāk kā puse darbinieku Eiropā piedzīvos pārmaiņas tehnoloģiju iesaistes ietekmē. Kā piemērs ieviestai procesu automatizācijas tehnoloģijai ir datu vadības sistēmas dažādu administratīvo dokumentu apritei uzņēmumos.

Pētījumi norāda, ka ~5% profesiju varētu tikt pilnībā automatizēti, aizstājot tās ar tehnoloģiju darbu. Aptuveni 60% profesiju un vismaz 30% no darba procesiem var tikt automatizēti ar tehnoloģiju iesaisti.

 

Tehnoloģiju integrācija darba vidē radīs jaunus darba uzdevumus, kas prasīs daļai mūsdienu darbiniekiem paplašināt savas zināšanas, kur arvien nepieciešamākas kļūs šādas prasmes:

  • kritiskās domāšanas un analītikas prasmes,
  • problēmu risināšanu,
  • pašpārvaldes prasmes,
  • aktīva pašizglītošanās,
  • stresa pārvalde,
  • darba veida elastīgums,
  • mācīšana un apmācību veikšana, tai skaitā, digitālajā vidē.

Pašiniciatīvas rezultātā 2020. gadā četras reizes vairāk ir meklētas tiešsaistes apmācības, piecas reizes ir pieaudzis darba devēju sniegto tiešsaistes iespēju apjoms un deviņas reizes ir pieaudzis valdību piedāvāto digitālo apmācību skaits.

 

COVID-19 pandēmijas laikā ieviesto sabiedrības ierobežojumu radītie ekonomiskie šķēršļi veicinājuši jaunu prasmju apgūšanu profesionāļu vidū. Pieaudzis tiešsaistes mācību un apmācību apjoms un pieprasījums, ko pastiprinājusi arī COVID-19 pandēmija, ar no tās izrietošajām sekām. Pašiniciatīvas rezultātā četras reizes vairāk meklētas tiešsaistes mācības, pieckārt ir pieaudzis darba devēju sniegto tiešsaistes iespēju apjoms un deviņas reizes ir pieaudzis valdību programmu sniegto digitālo mācību reģistrāciju skaits. Nodarbinātie izceļ personālās izaugsmes kursu vērtību. To pielietojums piedzīvojis 88% pieaugumu. Bezdarbnieku vidū pieaugums novērojams digitālo prasmju – datu analīzes, datorzinību un informācijas tehnoloģiju – mācībās. Palielinoties pieprasījumam pēc mācībām digitālajā vidē, pasniedzējiem nepieciešamas ne vien mācību norises organizēšanas un zināšanu nodošanas prasmes, bet arī digitālās prasmes.

39 % darba devēju plāno nodrošināt iekšējās darbinieku apmācības ar tiešsaistes apmācību platformu un ārējo konsultantu sniegto pakalpojumu palīdzību.

 

Darba vides automatizācijas un optimizācijas tempus paātrināja arī COVID-19 pandēmijas ietekmē noteiktie ierobežojumi ekonomiskajai darbībai. Uzņēmēji norāda, ka jau līdz 2025. gadam darba vide būtiski atšķirsies no pēdējo gadu laikā ierastā. COVID-19 pandēmijas ietekmē digitālajā vidē organizētais darbs jau ir kļuvis par realitāti lielam skaitam tiešsaistes biroju darbaspēkam. 84% aptaujāto darba devēju paredz raitu darba procesu pārnešanu digitālajā vidē, kas ietver paplašinātu attālināto darbību, ar iespēju 44% no darbaspēka strādāt attālināti. Bažas par darbinieku produktivitāti un labsajūtu tiek risinātas ar kopienas sajūtas rašanu kolēģu starpā, nostiprinot darbinieku sasaisti ar digitālo rīku palīdzību, piemēram, regulāriem Microsoft Teams zvaniem.

Uzņēmuma darbības pārnešana digitālajā vidē un datu ievades automatizēšana tiek uzskatīti par pirmajiem soļiem veiksmīgā uzņēmuma digitālajā transformācijā.

 

2020. gada laikā ir novērotas izteiktas pārmaiņas darba vidē. Digitālais birojs un attālināta darba procesu veikšana var  vismaz daļēji kļūt par biroja kultūras normu, ņemot vērā darbinieka uzdevumu specifiku. Lai šīs pārmaiņas izdotos veiksmīgi, uzņēmumiem un valdībām ir jāpievērš uzmanība darbinieku prasmju izaugsmei, nodrošinot iespēju apgūt tehnoloģiju un digitālo rīkus. Lai gan šobrīd liela uzmanība tiek veltīta atkopšanās darbiem no COVID-19 pandēmijas radītajām ekonomiskajām sekām, valdībām un uzņēmumiem tajā pašā laikā ir jāņem vērā arī ilgtermiņa risinājumi sabiedrības veiksmīgai sagatavošanai gaidāmajām darba vides pārmaiņām.

Rakstu sagatavoja:

Datorzinību centrs ir pilna servisa uzņēmums ar vairāk nekā 24 gadu pieredzi IT jomā. Mēs ikdienā strādājam ar tādiem uzņēmumiem, kā airBaltic, Skonto grupa, Balta, Food Union, Baltā bura, DPD, Domuss u.c. uzņēmumi. Tāpat mūsu klientu vidū ir arī valsts un pašvaldību iestādes, kuriem nodrošinām visdažādāko risinājumu un pakalpojumu klāstu.

Sazinieties ar mums un pārrunājam iespējas, kā varam atbalstīt Jūsu uzņēmuma digitālo transformāciju:

  • Tiešsaistes mācības digitālo prasmju pilnveidei skatīt šeit
  • Dokumentu vadības sistēma un procesu automatizāciju skatīt šeit
  • Personāla pašapkalpošanās portāls saziņai un personāla dokumentu efektīvai apritei skatīt šeit

Tie ir tikai daži risinājumi un pakalpojumi, kurus piedāvājam mūsu klientiem, vairāk informācijas par IT risinājumiem un pakalpojumiem var iegūt, rakstot uz e-pastu: liga.matveja-vlasova@dzc.lv vai zvanot uz 26131717.

[1] Rakstā izmanoti pētījumi:
World Economic Forum “The Future of Jobs Report 2020”
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/executive-summary  ;
McKinsey & Company “The Future of Jobs in Europe”
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-europe