Projekti

Vienotas veselības statistikas un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanas uzraudzības informācijas sistēmas PREDA e- pārvaldes IS

Klients : Slimību profilakses un kontroles centrs

Projekta apraksts:
Vienota uzraudzības informācijas sistēma par pacientiem, kas slimo ar noteiktām slimībām.
Sistēma ir ar augstu drošības pakāpi, kas nodrošina šifrētu fizisko personu datu uzglabāšanu un apstrādi.

Tehnoloģijas:
Microsoft .NET Framework
Windows 2003 Server
Microsoft SQL 2005 datu bāzu sistēma

Medicīnisko ierīču reģistrs LATMED e- pārvaldes IS

Klients : Zāļu valsts aģentūra

Projekta apraksts:
Programmatūras sistēmā LATMED tiek nodrošināta negadījumu ar medicīnas ierīcēm reģistrācija, medicīnas preču reģistrācija un ārstniecības iestādēs esošo I un II drošības grupas medicīnas ierīču reģistrācija. Sistēmā ir izstrādāta attālināta ierīču reģistrācijas pieteikuma iesniegšana, izmantojot tīmekļa lapu. (Lasīt vairāk)

Skolu portāla informācijas sistēmas 2.kārtas izstrāde un ieviešana e- pārvaldes IS

Klients: LR Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)

Projekta apraksts:

Skolas.lv ir daudzfunkcionāla darba vide skolēniem un viņu vecākiem, skolotājiem, skolu administrācijai un izglītības sistēmai kopumā. Tā palīdz realizēt kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītības procesu, uzlabo digitālā mācību satura pieejamību, ļauj skolotājiem iespēju strādāt interesantāk un vieglāk, bet izglītības iestāžu administrācijai šos procesus efektīvi vadīt.
(Lasīt vairāk)

Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms e- pārvaldes IS

Klients: Nacionālais Veselības Dienests (NVD).

Projekta apraksts:

EVK informācijas sistēmas izveidošanas mērķis ir nodrošināt tehnoloģisku rīku dokumentētas veselības aprūpes informācijas – pacienta elektroniskā veselības ieraksta uzturēšanai nacionālā līmenī un pieejamības nodrošināšanai ārstniecības procesā, kā arī izveidot platformu principiāli jauna veida veselības datu apstrādei.
(Lasīt vairāk)