Projekti

Datorizētā lietvedības sistēma Office 365 vidē IS biznesam

Mūsu lietvedības sistēma nodrošina vienotu dokumentu aprites un uzskaites telpu, kurā uzņēmums var veikt dokumentu reģistrāciju, apstrādi un uzglabāšanu atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām.

Risinājums ir ātri un vienkārši ieviešams jebkurā uzņēmumā, nodrošinot pamata dokumentu pārvaldības funkcionalitāti, kā arī viegli pielāgojams katra uzņēmuma vai organizācijas specifiskām biznesa prasībām.

Sistēmu ir iespējams uzstādīt arī uz lokālā uzņēmuma servera, un tai ir vienkārša piekļuve no jebkuras vietas, izmantojot internetu.

Projektu vadības portāls IS biznesam

Mūsdienās vairs nav retums, kad vienota projekta ietvaros jāsadarbojas vairāku uzņēmumu speciālistiem. Šādos gadījumos nereti aktualizējas tādi jautājumi: kā organizēt projekta grupas savstarpējo komunikāciju, kā ievērot vienotus darba principus un nodrošināt standartu ievērošanu.
(Lasīt vairāk)

Uzņēmumu Intranet sistēmas IS biznesam

Iekšējās informācijas operatīva izplatīšana uzņēmumā ir bijusi aktuāla problēma visos laikos. Sevišķi aktuāla tā ir gadījumos, kad uzņēmums izvietojies atsevišķās ēkās dažādās pilsētas vietās vai pat dažādās pilsētās.
(Lasīt vairāk)

Dokumentu vadības sistēmas Office 365 vidē IS biznesam

Lietvedība ir katra uzņēmuma vai organizācijas neatņemama daļa, kas pēdējā laikā kļūst aizvien sarežģītāka un apjomīgāka. Tas, savukārt, rada nepieciešamību automatizēt dokumentu pārvaldību, ieviešot organizācijā dokumentu vadības risinājumu.
(Lasīt vairāk)

Mežsaimniecisko datorprogrammu uzturēšana un papildināšana IS biznesam

Klients: Latvijas Valsts meži

Projekta apraksts:
Mežsaimniecisko datorprogrammu uzturēšana un papildināšana – MEDUS (meža datu uzskaites sistēma), CAUNA (cirsmu novērtēšanas sistēma), CirLig (cirsmu līgumu sistēma), CirLigOPA (operatīvās apaļkoksnes piegādes sistēma), MEDNIS (mežsaimniecisko darbu plānošanas un uzskaites sistēma), MPR (meža pārkāpumu reģistrēšanas sistēma)

Tehnoloģija: Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft SQL Server 2005, Visual Studio .NET 2005.