Excel no A līdz Z

Datorzinību centrs piedāvā uzlabot savas Excel lietošanas prasmes:

“Excel no A līdz Z” – 6 moduļu cikls
(katra moduļa ilgums ir 8 akadēmiskās stundas – 1 diena).

Norises laiks: 10.00 – 17.15
Katru moduli var apmeklēt arī atsevišķi.

precizēt – Excel 1. modulis:
“Excel kā skaitliskās informācijas apstrādes rīks – aprēķini, diagrammas, izdruka”

precizēt – Excel 2. modulis:
“Excel tabulas, funkcijas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana”

precizēt – Excel 3. modulis:
“Veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana”

precizēt – Excel 4. modulis:
“Rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki”

precizēt – Excel 5. modulis:
“Datu Analīze un vizualizēšana ar Data Model”

precizēt – Excel 6. modulis:
“Liela datu apjoma analīze ar Excel Data Analysis rīkiem”

kursi@dzc.lv


Pieteikšanās un papildu informācija pa tālr. 25496807 vai rakstot uz e-pastu: kursi@dzc.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, uzņēmuma rekvizītus un kontakttālruņa numuru, kā arī kursa nosaukumu.

Mācības notiek Rīgā, Lāčplēša ielā 41, 4. stāvā, SIA “Datorzinību centrs” telpās.