Darba optimizācija programmā Microsoft Word

Kursa mērķis:

Parādīt programmas funkcionālās iespējas lietotājiem, kuri vēlas paātrināt dokumentu noformēšanas procesu un paaugstināt darba efektivitāti strādājot ar teksta redaktoru Microsoft Word. Iemācīt, kā ātrāk un efektīvāk veikt dokumentu standartizāciju, sērijveida vēstuļu sagatavošanu, dokumenta noformējuma automatizāciju.

Priekšnosacījumi:

Pieredze darbā Microsoft Windows vidē, pamatiemaņas darbā ar teksta redaktoru Word.

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

Microsoft Office darba vides un lentes pielāgošana.

Veidņu veidošana un izmantošana iekšējo dokumentu standartizācijai:

  • ­Microsoft Office Online piedāvāto veidņu Template izmantošana;
  • ­veidnes izveide.

Līdzekļi teksta un objekta ievades paātrināšanai:

  • ­automātiskās koriģēšanas līdzekļi;
  • ­dokumenta daļu atkārtota izmantošana un izplatīšana;;
  • ­veidošanas bloka Building Block izveidošana, atrašana un izmantošana.

Teksta un objektu izvietošanas iespējas dokumentā:

  • ­vairāklīmeņu saraksta izveide;
  • ­objekta izvietojums dokumenta lapā;
  • ­­teksta aplaušana ap objektu un ap tabulu;
  • ­­­sekciju pārtraukumi, sekcijas pārtraukuma ievietošana un dzēšana;

Automatizēta dokumenta noformēšana:

  • ­­stilu izmantošana: iebūvēto stilu lietošana; gatavo stilu kopas mainīšana, stilu pielāgošana, jauna ātrā stila izveidošana, automātiska nodaļu virsrakstu numerācija;
  • ­­dizaina un krāsu shēmas lietošana;
  • ­­­darbs ar dokumenta struktūru;
  • ­­­­dažādu skatu izmantošana dokumenta struktūras plānošanai: navigācijas rūts, dokumenta struktūrskats.

Dokumenta pārskatīšana un izmaiņu reģistrēšana Track Changes.

Sērijveida dokumentu automatizēta sagatavošana dažādiem adresātiem:

  • ­pasta sapludināšanas procedūra Mail Merge;
  • ­datu bāzes jeb jauna saraksta veidošana;
  • ­aplokšņu un uzlīmju izveidošana un drukāšana masveida pasta sūtīšanai.

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv