Microsoft Office 365 rīki sadarbībai un komunikācijai

Kursa mērķis:
iepazīstināt mācību dalībniekus ar mākonī bāzētās Office365 vidi, iespējām un ieguvumiem biznesa produktivitātes un efektivitātes veicināšanai.

Priekšzināšanas:
priekšzināšanas darbā ar datoru un kādu no Interneta pārlūkprogrammām.

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

Norise – Tiešsaistē vai klātienē

KURSA PROGRAMMA

Vispārējs Office365 raksturojums:

  • Darba uzsākšana
  • Vides raksturojums
  • Sava profila pielāgošana

Darbs ar dokumentiem OneDrive failu krātuvē:

  • Failu atvēršana un rediģēšana tiešsaistē, izmaiņu saglabāšana. Tiešsaistes lietotņu (Word, Excel, PowerPoint) iespējas
  • Dokumentu saglabāšana OneDrive vietnē no lietojumprogrammām
  • Failu vienlaicīga rediģēšana
  • Piekļuves izveidošana ārējiem lietotājiem

Outlook iespēju raksturojums:

  • Ērtāki pasta pārskatīšanas veidi, meklēšana
  • E-pasta vēstuļu pārvaldības paņēmieni – sekojumu un kategoriju izmantošana darbu plānošanai
  • Automātiskās atbildes iestatīšana
  • Automātisko parakstu veidošana, paraksta iekļaušana vēstulē
  • Pielikumu atvēršana un skatīšana pārlūkprogrammā
  • Kalendāra iespējas: sapulču plānošana, dalībnieku atbilžu sekojums
  • Kalendāra kopīgošanas veidi: sūtīšana pa e-pastu, kopīgošana, publicēšana tiešsaistē
  • Kalendāra izmantošana tiešsaistē, pasākumu plānošana
  • Atkārtojošos pasākumu plānošana

Sadarbības un komunikācijas rīks Teams:

  • Microsoft Teams vides īss raksturojums, iestatījumi, statusa iestatījumi.
  • ­Galveno sadaļu apskats, aktivitāšu aplūkošana sadaļā Darbības; meklēšanas izmantošana.
  • Tērzēšanas sadaļas izmantošanas iespējas: sarunas viens pret viens, citu dalībnieku pievienošana tērzēšanai vai zvanam.
  • Darba grupas sadaļas iespējas – grupu veidošana, kopīgas failu uzglabāšanas un rediģēšanas iespējas, grupas sarunu plūsma, tūlītēji zvani.
  • Kalendāra sadaļas izmantošanas iespējas tiešsaistes sapulču plānošanai, sapulces iestatījumu maiņa.
  • Videokonferenču (tiešsaistes sapulču) rīkošana un vadīšana: sapulces ierakstīšana, dalībnieku skaņas atslēgšana, prezentēšanas tiesību piešķiršana vai atņemšana, ekrāna vai prezentācijas demonstrēšana.

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv