Minecraft Education Edition

Vai zinājāt, ka pasaulē tik pazīstamajai un populārajai spēlei Minecraft ir izveidota mācību versija, kas nu jau plaši guvusi atzinību visā pasaulē? Spēle Minecraft Education Edition ir mācību platforma, kas veicina radošumu, sadarbību un problēmu risināšanu virtuālajā vidē, kur vienīgais ierobežojums ir pašu iztēle.

Skolēni ar šo spēli apgūst tādus mācību priekšmetus, kā matemātika, bioloģija, valodas, vizuālā māksla, ķīmija, fizika, ģeogrāfija, ekonomika, vēsture, mūzika, veselības mācība, informātika, literatūra, ētika un citus.

Dažādu spēļu un spēļošanas metodes integrēšana mācību procesā kļūst aizvien populārāka visā pasaulē. Pētījumi pierāda, ka 78% skolotāju, kuri regulāri izmanto spēļošanu mācību procesā, apgalvo, ka skolēnu mācību programmu prasmes ir uzlabojušās. Tāpat 71% skolotāju uzsver, ka spēļošana ir attīstījusi dažādas skolēniem nepieciešamās papildu prasmes. 1

Izmanto Minecraft Education Edition un attīsti skolēnos tādas prasmes kā:

Kritiskā domāšana –

Problēmu risināšana –

Radošums un jaunrade –

spēja pamatot savu viedokli ar uzticamiem faktiem. prasme sistemātiski izvērtēt iespējas un izaicinājumus, skaidri formulēt un piedāvāt savu risinājumus. spēja radīt, piedāvāt un īstenot savas idejas.

Sadarbība –

Digitālās prasmes –

spēja sadarboties ar citiem, lai sasniegtu mērķi, attīstītu empātiju, ieklausītos citos un iesaistītos lēmumu pieņemšanas procesā. pattīstīt spēju tehnoloģijas gudri izmantot mācību procesā, lietojot un radot kvalitatīvu mācību saturu.

Minecraft Education Edition izmantošanas iespējas:

  • Piemērots klases darbam. Skolotājiem ir iespēja veidot radošas stundas saviem skolēniem, izmantojot jau sagatavotus stundu piemērus, kas pieejami globālajā Minecraft kopienā. Papildus tam saņemt tehnisko atbalstu, pamācības un iespēju pētīt spēļošanas praksi dažādu veidu nodarbībās.
  • Redzami mācību rezultāti. Skolotājam ir iespēja izvēlēties mācību mērķi, kuru bērni mācību procesā sasniedz, pildot uzdevumus un sadarbojoties ar citiem klasesbiedriem Minecraft pasaulē. Skolēniem ir iespēja savus projektus saglabāt, savas idejas apskatīt un prezentēt citiem.
  • 21. gadsimta prasmju apguve. Brīvā mācīšanās vide dod skolēniem iespēju eksperimentēt, iedrošinot radoši izpausties un risināt problēmas. Skolēniem ir iespēja attīstīt tādas prasmes kā sadarbību, komunikāciju, kritisko domāšanu un sistemātisko domāšanu, kas lieliski sagatavos izaicinājumiem nākotnē.
  • Iespēja mācīties programmēt. Spēle piedāvā papildu iespēju Code Builder, kas skolēniem sniedz iespēju iemācīties programmēt, izmantojot tādus rīkus kā Code.org, Tynker, Scratch un Microsoft MakeCode. Ir izstrādāts ievads, kas ļauj apgūt ievadu programmēšanas pamatos.

Aicinām pieteikties mācībām

Skolotājus

Skolēnus

Minecraft Education Edition ir uz spēles balstīta mācību platforma jebkura priekšmeta apguvei, kuru jau tagad plaši izmanto tūkstošiem skolotāju vairāk nekā 100 pasaules valstīs. Piemērota kompetencēs balstīta izglītības satura sagatavošanai gan mācību stundām, gan interešu izglītībā.
Apmeklējot mūsu kursu, jūs ne tikai uzzināsiet, bet arī gūsiet iedvesmu, kā šo spēli var izmantot mācību procesā, lai piesaistītu skolēnu interesi un motivētu viņus jūsu mācību priekšmeta labākai apguvei.
Kurss piemērots arī interešu izglītības pedagogiem.Programma šeit
Minecraft Education Edition ir atvērtās pasaules tipa spēle, kurā ar piedāvātajiem virtuāliem rīkiem veido dažādu mācību priekšmetu vides, kas palīdz skolēniem labāk apgūt mācību saturu, tādos priekšmetos kā matemātika, dabaszinības, ģeogrāfija, informātika, ķīmija u.c.
Nodarbības laikā skolēni savstarpēji sadarbojoties, izmantojot savu radošumu, zināšanas un spēlē pieejamos resursus, veiks iepriekš sagatavotus uzdevumus, veicinot interesi un gūstot jaunas zināšanas vairākos mācību priekšmetos.
Kursa saturs tiek pielāgots konkrētam vecumposmam un klašu grupai.Programma šeit

Mūsu pieredze

Ar Minecraft Education Edition versiju mēs strādājam jau vairāk nekā 3 gadus un esam vadījuši nodarbības gan skolēniem, gan pedagogiem.
Mums ir sertificēti Minecraft pasniedzēji, kuri pilnveidojuši savas zināšanas Norvēģijā, Anglijā un Beļģijā.
Mums ir pieredze dažādu priekšmetu Minecraft pasaules izstrādē un lokalizācijā. https://kim.lv/lv/izglitibas-programma/
Mēs izstrādājam Minecraft spēļu metodoloģijas dažādu mācību priekšmetu apguvei un kompetenču attīstīšanai, lai mācību darbs klasē vai ārpusklases nodarbības bērniem būtu jēgpilnas, ar augstu pievienoto vērtību.

 


Vairāk informācijas var iegūt zvanot vai rakstot – 25496807 vai kursi@dzc.lv

1 (Takeuchi, L. M., & Vaala, S. (2014). Level up learning: A national survey on teaching with digital games. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop).