Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm” (Nr. Nr. 8.1.2.0/22/I/001)

 

PAŠNOVĒRTĒŠANAS TESTS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKIEM PAR VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAS (GDPR) JAUTĀJUMIEM