Mežsaimniecisko datorprogrammu uzturēšana un papildināšana

Klients: Latvijas Valsts meži

Projekta apraksts:
Mežsaimniecisko datorprogrammu uzturēšana un papildināšana – MEDUS (meža datu uzskaites sistēma), CAUNA (cirsmu novērtēšanas sistēma), CirLig (cirsmu līgumu sistēma), CirLigOPA (operatīvās apaļkoksnes piegādes sistēma), MEDNIS (mežsaimniecisko darbu plānošanas un uzskaites sistēma), MPR (meža pārkāpumu reģistrēšanas sistēma)

Tehnoloģija: Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft SQL Server 2005, Visual Studio .NET 2005.