Projektu vadības portāls

Mūsdienās vairs nav retums, kad vienota projekta ietvaros jāsadarbojas vairāku uzņēmumu speciālistiem. Šādos gadījumos nereti aktualizējas tādi jautājumi: kā organizēt projekta grupas savstarpējo komunikāciju, kā ievērot vienotus darba principus un nodrošināt standartu ievērošanu.

Projektu vadības portāls, kas veidots, izmantojot Microsoft SharePoint tehnoloģijas, nodrošina efektīgu projektu vadību un veicina sadarbību starp projektā iesaistītajiem darbiniekiem. Katram projektam tiek izveidota atsevišķa vietne, kas ir ļoti ērti pielāgojama attiecīgā projekta specifikai. Elastīga piekļuvju organizācijas sistēma nodrošina, ka katrs iesaistītais speciālists redz tikai sev atbilstošos projektus un var veikt tikai tās darbības, kas atbilst viņa lomai projektā.

Katrā atsevišķā projekta vietnē parasti tiek iekļauta sekojoša funkcionalitāte:

  • paziņojumu modulis aktualitāšu publicēšanai projekta grupai;
  • elastīgi konfigurējama kopdarbības dokumentu krātuve;
  • dažādi projekta kalendāri (tādi kā, piemēram, projekta nodevumu plāns vai projekta sapulču kalendārs);
  • uzdevumu modulis dažādu projekta darbu sadalei un to izpildes kontrolei;
  • diskusiju modulis ar iespēju darba grupas dalībniekiem neklātienē apspriest dažādus projekta jautājumus;
  • iebūvēta brīdinājumu sistēma ļauj saņemt e-pasta paziņojumus par jebkurām izmaiņām un papildinājumiem projekta informācijā vai vietnes dokumentos.