Uzņēmumu Intranet sistēmas

Iekšējās informācijas operatīva izplatīšana uzņēmumā ir bijusi aktuāla problēma visos laikos. Sevišķi aktuāla tā ir gadījumos, kad uzņēmums izvietojies atsevišķās ēkās dažādās pilsētas vietās vai pat dažādās pilsētās.

Piedāvātais risinājums eleganti risina šo problēmu. Sistēma, kas bāzēta uz Microsoft SharePoint tehnoloģijām, nodrošina sekojošas iespējas:

  • ātri un vienkārši uzņēmumā izplatīt aktuālus paziņojumus;
  • publicēt darbinieku kontaktinformāciju; sniegt darbiniekiem aktuālu informāciju par kolēģu dzimšanas un vārda dienām;
  • publicēt zināšanai un ievērošanai dažādus uzņēmuma iekšējos dokumentus (piemēram, tādus kā uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumi vai kvalitātes sistēmas procedūras);
  • publicēt atvaļinājumu grafikus un informāciju par aizvietotājiem atvaļinājuma laikā;
  • operatīvi organizēt darbinieku aptaujas uzņēmumam aktuālos jautājumos;
  • sniegt iespēju darbiniekiem izteikt savu viedokli un diskutēt ar citiem par dažādiem iekšējiem jautājumiem.