ECDL eksāmeni

Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) ir pasaulē lielākā datorprasmju sertificēšanas programma, kas ir izplatīta vairāk nekā 148 pasaules valstīs. Visaptverošs Eiropas datorprasmes sertifikāta programmu mērķis ir uzlabot zināšanu līmeni informācijas tehnoloģijās, paaugstināt prasmi personālo datoru lietošanā un datoru lietotņu izmantošanā kā Eiropā, tā visā pasaulē.

ECDL licences īpašniece Latvijā ir Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas Asociācija (LIKTA).

Šobrīd var pieteikties ECDL testiem šādās programmās:

  • ECDL pamata (7 moduļi)
  • ECDL starta (4 moduļi);
  • ECDL Advanced;
  • E-Citizen.

ECDL programmas mērķis ir uzskaitīt zināšanu apgabalus, zināšanu elementus, prasmju kopas un uzdevumu elementus, kurus aptver ECDL standarts, un izteikt vispārējā veidā zināšanu un prasmju līmeni, kāds nepieciešams, lai sasniegtu ECDL standartu.

ECDL standarts balstās uz to, ka datorlietotājs pazīst noteiktus informācijas tehnoloģiju pamatjēdzienus un viņam ir pamatzināšanas un prasmes personālā datora un tā programmatūras lietošanā ikdienas uzdevumu izpildē.

ECDL starta sertifikāts apliecina datorlietotāja digitālās prasmes, kas atbilst mūsdienu sabiedrības ikdienas, darba, komunikācijas un sadzīves vajadzībām. ECDL starta sertifikāts iekļauj trīs obligātos ECDL moduļus: M2 (Datora lietošana un datņu pārvaldība), M3 (Tekstapstrāde), M7 (Informācija un komunikācija) un vienu moduli, ko izvēlas testa kārtotājs.

ECDL Advanced ir augstāka līmeņa programma, kas veidota tiem, kuri veiksmīgi apguvuši ECDL prasmes un vēlas tālāk attīstīt savas datoru prasmes.

ECDL Advanced sevī iekļauj sekojošus moduļus:

  • Advanced Word Processing
  • Advanced Spreadsheets
  • Advanced Database
  • Advanced Presentation

Pieteikšanās eksāmeniem: Tālr. 26475979 E-pasts: testi@dzc.lv