Jumis kursi septembrī

Datorzinību centrs piedāvā 3 dažādus kursus, kuros var iepazīties ar grāmatvedības, uzņēmuma vadības un analīzes sistēmu Jumis un tās sniegtajām priekšrocībām.

 

5. septembrī: “PVN deklarācija un darbību grupēšana sistēmā Jumis”

 

Kursa mērķis ir izprast un apgūt PVN nodokļu aprēķinu veikšanu un deklarācijas veidošanu elektroniski, iepazīties ar darbību grupēšanas iespējām un veidiem.
Kursa programma: ŠEIT
Cena 1 dalībniekam: 100 EUR + PVN
Papildinformācija projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” dalībniekiem:
Kursa cena MMU* projekta dalībniekiem (ar PVN): 56,10 EUR
* Par MMU projektu https://www.mmu.lv/Lapas/Par-projektu.aspx
Norises laiks: plkst. 9.30 – 16.45
Kursu norises vieta: Datorzinību centrs SIA, Rīgā, Lāčplēša ielā 41, 4.stāvā.

12. septembrī: “Jumis Personāls- no A līdz Z”

 

Kursa mērķis ir pilnībā apgūt personāla uzskaites un algu aprēķinu veikšanu ar specializētu informācijas sistēmu Jumis Personāls no pamatiem.
Kursa programma: ŠEIT
Cena 1 dalībniekam: 100 EUR + PVN
Papildinformācija projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” dalībniekiem:
Kursa cena MMU* projekta dalībniekiem (ar PVN): 56,10 EUR
* Par MMU projektu https://www.mmu.lv/Lapas/Par-projektu.aspx
Norises laiks: plkst. 9.30 – 16.45
Kursu norises vieta: Datorzinību centrs SIA, Rīgā, Lāčplēša ielā 41, 4.stāvā.

 

28., 29. septembris, 3. oktobris: “Darbs sistēmā Jumis – no A līdz Z”

 

Kursa mērķis: Uzzināt visu par sistēmas Jumis sagatavošanu efektīvam darbam, kā arī visu darbību veikšanu sistēmā, sākot ar iestatījumiem un pamatdatu ievadīšanu un beidzot ar atskaitēm un darbību rezultātu apkopošanu, aptverot visus sistēmas moduļus. Praktisku piemēru veidā tiks nostiprinātas iegūtās zināšanas pasniedzēja vadībā.
Kursa programma: ŠEIT
Cena 1 dalībniekam: 250 EUR + PVN
Papildinformācija projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” dalībniekiem:
Kursa cena MMU* projekta dalībniekiem (ar PVN): 158,10 EUR
Norises laiks: plkst. 9.30 – 16.45
Kursu norises vieta: Datorzinību centrs SIA, Rīgā, Lāčplēša ielā 41, 4.stāvā.

 

* Par MMU projektu https://www.mmu.lv/Lapas/Par-projektu.aspx

 

Pietiekšanās: ☎️ 26 475 979, 📩 kursi@dzc.lv