Moodle mācības

Datorzinību centrs aicina mācībspēkus izzināt Moodle vidi no jauna vai pilnveidot esošās zināšanas, apgūstot studiju kursu un testu izveidi, H5P elementu integrēšanu interaktīvākai tēmu apguvei.

Mācības norisinās jaunākajā Moodle 4.0 versijā.

 

 

Studiju kursu izveide un pārvaldība ar Moodle – pamatkurss (12 ak. st.) 

Praktisku piemēru veidā, iepazīties ar Moodle vides elementiem, kursa izveides un uzbūves pamatprincipiem. Izmēģināt veidot kursa saturu, papildinot to ar dažādiem satura veidošanas elementiem. Iepazīties ar iespēju un izmēģināt veidot zināšanu pārbaudes testus un pārskatīt izglītojamo iegūtos rezultātus.

Kursa programma: ŠEIT

 

Zināšanu pārbaudes testu veidošana ar Moodle (4 ak. st.) 

Praktisku piemēru veidā, iepazīstināt dalībniekus ar Moodle vidē iebūvēto zināšanu pārbaudes testu veidošanas iespējām
Nodarbībā dalībnieki iepazīsies ar jautājumu bankas veidošanu, rediģēšanu un izmantošanu, dažādu tipu jautājumu veidošanu un labās prakses piemēriem, zināšanu pārbaudes testu veidošanu un izglītojamo iegūto rezultātu pārskatīšanu.

Kursa programma: ŠEIT

 

Interaktīvi uzdevumi ar H5P (4 ak. st.) 

Praktisku piemēru veidā, iepazīstināt dalībniekus ar H5P elementu iespējām Moodle vidē – testu un interaktīvu uzdevumu veidošanu.
Nodarbībā dalībnieki iepazīsies dažādiem H5P elementiem, to piemēriem, to izveides un uzbūves pamatprincipiem. Kā arī praktiski veidos dažādas aktivitātes – interaktīvo grāmatu, prezentācijas un testus.

Kursa programma: ŠEIT

 

Moodle pilnvērtīga izmantošana palīdz atvieglot mācībspēku ikdienu, piemēram, automatizējot vērtēšanas procesu un studentu iesaistes uzskaiti, un iesaistīt studentus mācīšanās procesā, piemēram, izmantojot, tādas iespējas kā forums, vārdnīca un dažādi H5P elementi.  

 

Pieteikšanās: tālr. 28479079 vai e-pasts: kursi@dzc.lv