Author Archives: Liga

Projektu vadības portāls

Mūsdienās vairs nav retums, kad vienota projekta ietvaros jāsadarbojas vairāku uzņēmumu speciālistiem. Šādos gadījumos nereti aktualizējas tādi jautājumi: kā organizēt projekta grupas savstarpējo komunikāciju, kā ievērot vienotus darba principus un nodrošināt standartu ievērošanu.

Posted in IS biznesam | Leave a comment

Uzņēmumu Intranet sistēmas

Iekšējās informācijas operatīva izplatīšana uzņēmumā ir bijusi aktuāla problēma visos laikos. Sevišķi aktuāla tā ir gadījumos, kad uzņēmums izvietojies atsevišķās ēkās dažādās pilsētas vietās vai pat dažādās pilsētās.

Posted in IS biznesam | Leave a comment

Dokumentu vadības sistēmas Office 365 vidē

Lietvedība ir katra uzņēmuma vai organizācijas neatņemama daļa, kas pēdējā laikā kļūst aizvien sarežģītāka un apjomīgāka. Tas, savukārt, rada nepieciešamību automatizēt dokumentu pārvaldību, ieviešot organizācijā dokumentu vadības risinājumu.

Posted in IS biznesam | Leave a comment

Vienotas veselības statistikas un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanas uzraudzības informācijas sistēmas PREDA

Klients : Slimību profilakses un kontroles centrs Projekta apraksts:Vienota uzraudzības informācijas sistēma par pacientiem, kas slimo ar noteiktām slimībām.Sistēma ir ar augstu drošības pakāpi, kas nodrošina šifrētu fizisko personu datu uzglabāšanu un apstrādi. Tehnoloģijas:Microsoft .NET Framework Windows 2003 Server Microsoft … Continue reading

Posted in e- pārvaldes IS | Leave a comment

Medicīnisko ierīču reģistrs LATMED

Klients : Zāļu valsts aģentūra Projekta apraksts:Programmatūras sistēmā LATMED tiek nodrošināta negadījumu ar medicīnas ierīcēm reģistrācija, medicīnas preču reģistrācija un ārstniecības iestādēs esošo I un II drošības grupas medicīnas ierīču reģistrācija. Sistēmā ir izstrādāta attālināta ierīču reģistrācijas pieteikuma iesniegšana, izmantojot … Continue reading

Posted in e- pārvaldes IS | Leave a comment

Mežsaimniecisko datorprogrammu uzturēšana un papildināšana

Klients: Latvijas Valsts meži Projekta apraksts:Mežsaimniecisko datorprogrammu uzturēšana un papildināšana – MEDUS (meža datu uzskaites sistēma), CAUNA (cirsmu novērtēšanas sistēma), CirLig (cirsmu līgumu sistēma), CirLigOPA (operatīvās apaļkoksnes piegādes sistēma), MEDNIS (mežsaimniecisko darbu plānošanas un uzskaites sistēma), MPR (meža pārkāpumu reģistrēšanas … Continue reading

Posted in IS biznesam | Leave a comment

Skolu portāla informācijas sistēmas 2.kārtas izstrāde un ieviešana

Klients: LR Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) Projekta apraksts: Skolas.lv ir daudzfunkcionāla darba vide skolēniem un viņu vecākiem, skolotājiem, skolu administrācijai un izglītības sistēmai kopumā. Tā palīdz realizēt kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītības procesu, uzlabo digitālā mācību satura pieejamību, ļauj skolotājiem … Continue reading

Posted in e- pārvaldes IS, ES projekti, Risinājumi izglītībā | Leave a comment

Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms

Klients: Nacionālais Veselības Dienests (NVD). Projekta apraksts: EVK informācijas sistēmas izveidošanas mērķis ir nodrošināt tehnoloģisku rīku dokumentētas veselības aprūpes informācijas – pacienta elektroniskā veselības ieraksta uzturēšanai nacionālā līmenī un pieejamības nodrošināšanai ārstniecības procesā, kā arī izveidot platformu principiāli jauna veida … Continue reading

Posted in e- pārvaldes IS, ES projekti | Leave a comment